Home

Privacyverklaring

AccountXperts heeft het voornemen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw persoonsgegevens geeft u toestemming aan ons om deze te verwerken in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AccountXperts B.V. verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AccountXperts B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. Kredietwaardigheidscheck: bij AccountXperts B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de diensten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken
 2. Burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

AccountXperts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om diensten bij u af te leveren
 7. AccountXperts B.V. kan uw surfgedrag over een enkele websites volgen waarmee wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoefte
 8. AccountXperts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

AccountXperts B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen

Delen met anderen

AccountXperts B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AccountXperts B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AccountXperts B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming

In kaart brengen websitebezoek

AccountXperts B.V. gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AccountXperts B.V. zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: http://www.accountxperts.nl/ Telefoonnummer: 0031492347981 Bedrijfsadres: Kerkstraat 4a-4b, 5711 GV Someren.

Beveiliging

AccountXperts B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..of neem contact met ons met het volgende telefoonnummer 049234-7981